Biziň fermamyz

Gatlak towuk fermalary

H görnüşli gatlak göteriji enjamlar

H görnüşli gatlak göteriji enjamlar

Trolleý iýmitlendiriş ulgamy

Trolleý iýmitlendiriş ulgamy

Eggumurtganyň merkezi ulgamy

Eggumurtganyň merkezi ulgamy

Guşak görnüşli dökün arassalaýyş ulgamy

Guşak görnüşli dökün arassalaýyş ulgamy

Walne görnüşli emzik içgisi

Walne görnüşli emzik içgisi

Janköýer

Janköýer

Pullet towuk fermalary

Pullet göteriji enjamlar

Pullet göteriji enjamlar

Trolleý iýmitlendiriş ulgamy

Trolleý iýmitlendiriş ulgamy

Howa deflektory
Howa deflektory
Sowadyjy pad

Sowadyjy pad

Janköýerler

Janköýer

10016

Silo

Broiler towuk fermalary

Broýler enjamlary

Broýler enjamlary

Gat

Gat

Yşyk-diodly yşyk

Yşyk-diodly yşyk

Iýmitlendirmek

Iýmitlendirmek

Howa deflektory

Howa deflektory

10024

Transvers dökün geçiriji ulgam

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

BIR-BIR KONSULTING

Habaryňyzy bize iberiň: