Müşderi wakalary

towuk ösdürip ýetişdirmek enjamlaryny öndürmek

 

Indoneziýa Broiler guşçylyk fermasy taslamasy

 

Taslamanyň sahypasy: Indoneziýa

Görnüşi: Awtomat broýler towuk kafesi

Model belgisi: 9CLR-4440

 

Filippin Broiler towuk fermasy taslamasy

 

Taslamanyň sahypasy: Filippin

Görnüşi: Awtomat broýler towuk kafesi

Model belgisi: 9CLR-4440

 

Mali gatlak towuk fermasy taslamasy

 

Taslamanyň sahypasy: Mali

Görnüşi: Bir görnüşli gatlak towuk kafesi

Model belgisi: 9TLD-4128

 

 

Häzirki zaman H görnüşli gatlak towuk fermasy taslamasy

Taslamanyň sahypasy: Bangladeş

Görnüşi: H görnüşli gatlak towuk kafesi

Model belgisi: 9TLD-4240

Taslama dizaýny, hil gözegçiligi, gurnama, satuwdan soň we ekerançylyk gollanmasyny goşmak bilen bir sahypaly hyzmat hödürlemek.

Häzir biziň bilen habarlaşyň!

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

BIR-BIR KONSULTING

Habaryňyzy bize iberiň: